Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Wójciak

Drukuj
22 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Wójciak: Panią Dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Dr hab. inż. Radosława Cellmera, prof. n. UWM  z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla zmiennych uwarunkowań planistycznych” można się już zapoznać:
- opinia Pani Dr hab. inż. Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, prof. n. PW,
- opinia Pana Dr hab. inż. Radosława Cellmera, prof. n. UWM.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH; promotorem pomocniczym jest Pani Dr inż. Agnieszka Bieda.

streszczenie rozprawy doktorskiej