Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Wanat-Milaniak

Drukuj
1 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Wanat-Milaniak: Pana Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PK z Politechniki Krakowskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji wyników pomiarów wykonywanych na zaporach” można się już zapoznać:
opinia Pana Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW,
opinia Pana Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PK.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab inż. Leszek Opyrchał prof AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej