Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Dominik Madusiok

Drukuj
26 kwietnia 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy eksploatacji kruszywa spod lustra wody w aspekcie bezpieczeństwa obiektów inżynierskich", której autorem jest Pan mgr inż. Dominik Madusiok.
17 maja br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja górnicza.
 
Promotorem pracy była Pani dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH, a promotorem pomocniczym Pan dr inż. Rafał Gawałkiewicz.

Gratulujemy!