Seminarium wydziałowe - mgr inż. Aneta Mączyńska

Drukuj
Informujemy, że dnia 24 maja 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 13:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Aneta Mączyńska wygłosi referat pt. „Ocena wpływu czasu i metody zakładania katastru na jakość informacji dotyczącej linii brzegowej wraz ze wskazaniem kryteriów hierarchii pilności wykonywania prac aktualizacyjnych”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Mączyńskiej, której opiekunem naukowym jest Pani dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc.
Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.