Seminarium wydziałowe - mgr inż. Anna Pudełko

Drukuj
Informujemy, że dnia 17 maja 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Anna Pudełko wygłosi referat pt. „Ocena przydatności spektroskopii bliskiej podczerwieni do określenia zasobów węgla i azotu w industrioziemach”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Pudełko, której opiekunem naukowym jest Pan dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. n. AGH.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.