Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 9 maja 2018 roku

Drukuj
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 9 maja 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej MIIP-2 - perspektywy rozwoju" wygłosi Pan Rafał Bletek - Inspektor w Zespole ds. Realizacji Projektów Informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Streszczenie wystąpienia:
Województwo Małopolskie realizując projekt pn.: "Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych", prowadzi działania mające na celu rozwój i rozbudowę Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Innowacyjny charakter przedsięwzięcia szeroko konsultowanego społecznie i instytucjonalnie, polegać ma m. in. na nieodpłatnym udostepnieniu partnerom zewnętrznym regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej w celu zwiększenia interoperacyjności i dostępności danych pochodzących z różnych źródeł, stworzeniu spójnego modelu danych czy też udostępnieniu zaawansowanej aplikacji mobilnej. Aplikacja ta korzystając z Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego (MPP) nie tylko zapewni niespotykaną jak dotąd dokładność użytkownikom smartfonów, ale także umożliwi dostęp do spersonalizowanych źródeł danych i zapewni usługę komunikacji obywatela i urzędu. Projekt zakłada także wdrożenie e-usługi dostępu da danych PZGiK na poziomie Wojewódzkim i budowę regionalnego systemu zarządzania jakością Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).