Seminaria - 10 maja 2018

Drukuj
Informujemy, że dnia 10 maja 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria.

O godz. 9:30 odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Agnieszka Bieda przedstawi referat pt. "Praktyczne i metodyczne aspekty określania wpływu wybranych procedur gospodarki przestrzennej na rozwój rynku nieruchomości"Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Agnieszki Bieda.

O godz. 12:00 odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pani mgr inż. Olena Dan wygłosi referat pt. „Opracowanie przedsięwzięć ograniczających negatywny wpływ huty Azovstal na morze Azowskie”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Oleny Dan, której opiekunami naukowymi są prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak oraz prof. dr hab. nauk chemicznych Aleksiej Kapustin z Nazadowskiego Uniwersytetu Technicznego.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminariach.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.