Rada Wydziału podjęła pięć uchwał w sprawie nadania stopni doktora

Drukuj
19 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii środowiska podjęła pięć uchwał w sprawie nadania stopni Doktora Nauk Technicznych.

Pani mgr inż. Agnieszka Pęska-Siwik otrzymała stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność kataster i gospodarka nieruchomościami. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów działki ewidencyjnej" odbyła się 29 marca br. Promotorem pracy był Pan Dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. n. AGH. Praca została wyróżniona.

Pan mgr inż. Dariusz Młyński otrzymał stopień w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność hydrologia i gospodarka wodna. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ charakterystyk fizjograficznych i czynników meteorologicznych na kształtowanie się przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewniach dorzecza górnej Wisły"  odbyła się 29 marca br. Promotorem pracy był Pan Dr hab. inż. Andrzej Wałęga z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, natomiast promotorem pomocniczym Dr inż Tomasz Stachura również z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praca została wyróżniona.

Pan mgr inż. Mateusz Ilba otrzymał stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność systemy informacji przestrzennej. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe bazy danych CityGML"  odbyła się 5 kwietnia br. Promotorem pracy był Pan Dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. n. AGH.

Pan mgr inż. Krzysztof Dziedzic otrzymał stopień w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Analiza procesu spalania biomasy odpadowej z fermentacji metanowej"  odbyła się 12 kwietnia br. Promotorem pracy była Pani Dr hab. inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Pan mgr inż. Krzysztof Topolski otrzymał stopień w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność geoinżynieria, gospodarka odpadami. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Izolacja podłoża składowisk odpadów komunalnych za pomocą ekranów przeciwfiltracyjnych"  odbyła się 12 kwietnia br. Promotorem pracy był Pan Prof dr hab. inż. Andrzej Gonet z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Gratulujemy!