Habilitacja dr inż. Katarzyna Grzesik

Drukuj
19 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność gospodarka odpadami, Pani Dr inż. Katarzynie Grzesik.

Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Analiza cyklu życia w ocenie metod zagospodarowania odpadów komunalnych".

Gratulujemy!