Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Topolskiego

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Krzysztofa Topolskiego,

która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 roku, o godz. 12:30
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Izolacja podłoża składowisk odpadów komunalnych za pomocą ekranów przeciwfiltracyjnych"

Promotor: 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Główny Instytutu Górnictwa w Katowicach

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Pana Prof. dr hab. inż. Eugeniusza Mokrzyckiego
recenzja Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego