Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Dziedzica

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Krzysztofa Dziedzica,

która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 roku, o godz. 11:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Analiza procesu spalania biomasy odpadowej z fermentacji metanowej"

Promotor: 
Dr hab. inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon

Recenzenci:

Dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. n. UP – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. n. PCz – Politechnika Częstochowska
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Pana Dr hab. inż. Andrzeja Białowca, prof. n. UP
recenzja Pana Dr hab. inż. Rafała Kobyłeckiego, prof. n. PCz

streszczenie rozprawy doktorskiej