Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Topolskiego

Drukuj

25 stycznia 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Krzysztofa Topolskiego: Pana Prof. dr hab. inż. Eugeniusza Mokrzyckiego z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Izolacja podłoża składowisk odpadów komunalnych za pomocą ekranów przeciwfiltracyjnych” można się już zapoznać:

opinia Pana Prof. dr hab. inż. Eugeniusza Mokrzyckiego,
opinia Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab inż. Andrzej Gonet.

streszczenie rozprawy doktorskiej