Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Młyńskiego

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Dariusza Młyńskiego,

która odbędzie się dnia 29 marca 2018 roku, o godz. 12:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Wpływ charakterystyk fizjograficznych i czynników meteorologicznych na kształtowanie się przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewniach dorzecza górnej Wisły"

Promotor: 
Dr hab. inż. Andrzej Wałęga

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Tomasz Stachura

Recenzenci:

Dr hab. inż. Tamara Agata Tokarczyk, prof. n. IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego
Dr hab. inż. Mariusz Sojka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Pani dr hab. inż. Tamary Agaty Tokarczyk, prof. n. IMGW
recenzja Pana dr hab. inż. Mariusza Sojki

streszczenie rozprawy doktorskiej