Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Pęskiej-Siwik

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agnieszki Pęskiej-Siwik,

która odbędzie się dnia 29 marca 2018 roku, o godz. 10:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów działki ewidencyjnej"

Promotor: 
Dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. n. AGH

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Marcin Karabin – Politechnika Warszawska

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Pana Prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka
recenzja Pana dr hab. inż. Marcina Karabina

streszczenie rozprawy doktorskiej