Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Madusioka

Drukuj
14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dominika Madusioka: Pana Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę, prof. n. PŚl z Politechniki Śląskej oraz Pana Dr hab. inż. Andrzeja Kwintę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy eksploatacji kruszywa spod lustra wody w aspekcie bezpieczeństwa obiektów inżynierskich” można się już zapoznać:

opinia Pana dr hab. inż. Ryszarda Mielimąki, prof. n. PŚl,
opinia Pana dr hab. inż. Andrzeja Kwinty.

Promotorem rozprawy jest Pani dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH.
Promotorem pomocniczym jest Pan dr inż. Rafał Gałkiewicz.