Seminarium habilitacyjne - dr inż. Tadeusz Szczutko

Drukuj
Informujemy, że dnia 8 marca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Tadeusz Szczutko przedstawi referat pt. Realizacja polowego wzorca długości z wykorzystaniem pomiarów GNSS na przykładzie bazy "Wisła".

Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Tadeusza Szczutki.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.