Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 14 marca 2018

Drukuj
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 14 marca 2018 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "Systemy informacyjne w ramach programu Obserwacji Ziemi - Copernicus" wygłosi Pani Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska - Kierownik Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Streszczenie wystąpienia:
Program Copernicus, stanowiący przedmiot zainteresowania całego sektora badawczego i sektora biznesowego świata, to Europejski Program, który powstał w 2008 pod nazwą GMES “Global Monitoring Environment and Security”. Został stworzony do obserwacji Ziemi z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Celem Programu jest przetwarzanie informacji z tych trzech platform i dostarczenie ich do użytkownika. Serwisy Programu Copernicus odnoszą się do sześciu obszarów tematycznych: lądowego, morskiego, atmosfery, zmian klimatycznych, zagrożeń i bezpieczeństwa. Badania w ramach tych serwisów pokrywają zagadnienia związane z ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym dla miast, planowaniem regionalnym i lokalnym, rolnictwem, leśnictwem, transportem, zmianami klimatycznymi, ochroną ludności i zrównoważonym rozwojem. Wiele badań już teraz potwierdziło że Program Copernicus wprowadza potencjał innowacyjności i zwiększenie możliwości rozwoju ekonomicznego.
Program Copernicus jest zarządzany przez Komisję Europejską, wspieraną przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) nadzorującą komponent kosmiczny a także Europejską Agencję ds. Środowiska (EEA) odpowiedzialną za komponent naziemny . Jednym z celów Programu Copernicus jest misja wprowadzenia na orbitę przez ESA satelitów z grupy Sentinel oraz instrumentów znajdujących się na satelitach meteorologicznych EUMETSAT. Współpracujące misje z innych agencji kosmicznych zwane są Misjami Kontrybucyjnymi.
Pierwszy satelita z grupy Sentinel (S1A) został umieszczony na orbicie w kwietniu 2014 roku, a Sentinel1B w kwietniu 2016 roku. Sentinel1 A i B dostarcza dane w systemie radarowym, niezależnym od warunków pogodowych. Sentinel-2A został umieszczony na orbicie 23 czerwca 2015 roku , a bliźniaczy satelita 2B został umieszczony na orbicie 7 marca 2017 roku. Sentinel2 dostarcza informacji wysoko rozdzielczych w 13 zakresach spektralnych. W 2016 roku został umieszczony na orbicie satelita Sentinel-3 skonstruowany dla oceanów i lądów. Dostarcza informacje w systemie optycznym oraz pasywnym i aktywnym systemie radarowym. Sentinel-5 Precursor został umieszczony na orbicie w 2016 roku i dostarcza danych dotyczących składu atmosfery, zaś Sentinel-6 będzie dostarczać informacji dla oceanografii i badań klimatycznych.
Komponent kosmiczny jest kontrybucją Europy w Globalnym Systemie Systemów Obserwacji Ziemi GEOSS, którego Polska jest członkiem.