Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Pęskiej-Siwik

Drukuj

14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Pęskiej-Siwik: Pana Prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pana dr hab. inż. Marcina Karabina z Politechniki Warszawskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów działki ewidencyjnej” można się już zapoznać:

opinia Pana Prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka,
opinia Pana dr hab. inż. Marcina Karabina.

Promotorem rozprawy jest dr hab inż. Paweł Hanus, prof. n. AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej