Wyróżnienia w konkursie Diamenty AGH dla prac obronionych na WGGiIŚ

Drukuj
Miło nam poinformować, że Jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”, na swoim posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2018 roku wyróżniło w XIX edycji konkursu dwie prace, które zostały obronione na Naszym Wydziale w ubiegłym roku akademickim.

W kategorii prac aplikacyjnych wyróżnienie otrzymała praca pt. "Identyfikacja i analiza zmian powierzchni terenów górniczych z wykorzystaniem InSAR na bazie zobrazowań Sentinel", której autorem jest Pan Radosław Grzybek. Praca została napisana pod opieką Pana Dr inż. Artura Krawczyka.

W kategorii prac teoretycznych wyróżnienie otrzymała praca pt. "Zintegrowane modelowanie zlewni miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury", której autorem jest Pan Dastin Adamowski. Praca została napisana pod opieką Pana Dr hab. inż. Tomasza Bergiera.

Listę wszystkich wyróżnionych praca oraz Laureatów zobaczyć można na stronie www.stn.agh.edu.pl .

Gratulujemy!

Jednocześnie zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i okolicznościowych medali dla Wyróżnionych Autorów prac oraz otwarcie pokonkursowej wystawy wyróżnionych prac, które odbędzie się 9 marca 2018 roku, tj. w piątek, o godz. 11.00 w gmachu Biblioteki Głównej AGH.