Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Młyńskiego

Drukuj

14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dariusza Młyńskiego (UR w Krakowie): Panią dr hab. inż.  Tamarę  Agatę  Tokarczyk, prof. n. IMGW z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Pana dr hab. inż. Mariusza Sojkę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ charakterystyk fizjograficznych i czynników meteorologicznych na kształtowanie się przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewniach dorzecza górnej Wisły” można się już zapoznać:

opinia Pani dr hab. inż. Tamary Agaty Tokarczyk, prof. n. IMGW,
opinia Pana dr hab. inż. Mariusza Sojki.

Promotorem rozprawy jest Pan dr hab inż. Andrzej Wałęga z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Promotor pomocniczy - dr inż. Tomasz Stachura z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

streszczenie rozprawy doktorskiej