Nagroda Ministra za pracę inżynierską dla Studentów GiK

Drukuj
Miło nam poinformować, że Laureatami 45-tej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zostali Studenci WGGiIŚ - Robert Rudnicki i Szymon Stelmach.


Nagrodzona praca jest pracą inżynierską i nosi tytuł „Zintegrowana wizualizacja przestrzenna Wzgórza Wawel i Smoczej Jamy w oparciu o dane archiwalne i pomiary skaningowe”. Opiekunem nagrodzonej pracy był dr inż. Przemysław Kuras.

Nagrody wręczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 w Poznaniu. Uroczystość odbyła się 30 stycznia 2018 roku.

Gratulujemy!