Seminarium wydziałowe - mgr inż. Artur Guzy

Drukuj
Informujemy, że dnia 2 lutego 2018 r. (tj. w piątek) o godz. 12:15 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Artur Guzy wygłosi referat pt. „Modelowanie przekształceń hydrogeologicznych związanych z eksploatacją kopalin przy wykorzystaniu metod numerycznych i przybliżonych”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Guzego, którego opiekunem naukowym jest Pani dr hab. inż. Agnieszka Malinowska.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.