Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Aleksandra Bąk

Drukuj
11 stycznia 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń zapory betonowej na przykładzie Zapory Solina", której autorką jest Pani mgr inż. Aleksandra Bąk.

25 stycznia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność inżynieria wodna.
 
Promotorem pracy był Pan Dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. n. AGH.

Gratulujemy!