Nagroda im. B. Krupińskiego dla Pracowników i Studenta WGGiIŚ

Drukuj
Miło nam poinformować, że w konkursie o nagrodę im. Profesora Bolesława Krupińskiego, za najlepszy artykuł upowszechniający doświadczenia kopalń w zakresie działań skutkujących poprawą bezpieczeństwa górniczego i ekonomicznej efektywności eksploatacji złóż Komitet Redakcyjny Przeglądu Górniczego na podstawie analizy kompletu artykułów opublikowanych w 2017 roku przyznał II Nagrodę zespołowi autorskiemu składającemu się w większości z Pracowników i Studentów WGGiIŚ.

Nagrodzony artykuł nosi tytuł „Przestrzenna analiza międzypoziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probalistycznym”  i został napisany przez Panią Dr hab. inż. Agnieszkę Malinowską oraz Panów inż. Artura Guzego, mgr inż. Pawła Ulmańca i prof. dr hab. inż. Ryszarda Hejmanowskiego. 

link do artykułu na portalu infona.pl

pełne wyniki konkursu

Oficjalne wyniki zostaną opublikowanie w zeszycie nr 1/2018. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostały zaakceptowane do wygłoszenia przez organizatorów XXVII Szkoły Eksploatacji Podziemnej, której obrady odbędą się w dniach 26-28 lutego w Krakowie w hotelu QUBUS.

Gratulujemy!