Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Dziedzica

Drukuj

14 września 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Krzysztofa Dziedzica: Dr hab. inż. Andrzeja Białowca, prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Rafała Kobyłeckiego, prof. n. PCz z Politechniki Częstochowskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Analiza procesu spalania biomasy odpadowej z fermentacji metanowej” można się już zapoznać:

opinia Pana Dr hab. inż. Andrzeja Białowca, prof. n. UP,
opinia Pana Dr hab. inż. Rafała Kobyłeckiego, prof. n. PCz.

Promotorem rozprawy jest Pani dr hab. inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

streszczenie rozprawy doktorskiej