Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 10 stycznia 2018 roku

Drukuj
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 10 stycznia 2018 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "PSynergia danych w digitalizacji obiektów 3D" wygłosi dr inż. Bartosz Mitka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Streszczenie wystąpienia:
Od kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój dziedziny usług związanych z digitalizacją 3D obiektów różnych rozmiarów zarówno dla celów muzealnych jak również gier komputerowych, filmu, reklamy itp. Jej rozwój rozpoczął się wraz z pojawieniem się skanerów laserowych, upowszechnieniem fotografii cyfrowej i wzrostem możliwości programów graficznych i sprzętu komputerowego. Obecnie uważa się, iż istnieją dwie główne przeszkody w ograniczające rozwój tej dziedziny: trudność w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości i koszty takiej technologii. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na problemy związane z cechami samych obiektów przeznaczonych do digitalizacji, takie jak barwa powierzchni, jej rodzaj, czy połysk. Głównym problemem jest również znalezienie proporcji pomiędzy kosztami, pracochłonnością i jakością uzyskanego efektu. Rozwiązaniem powyższych problemów jest jak największa automatyzacja wykonywanych prac, wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do pozyskiwania, orientacji, filtracji danych oraz teksturowania uzyskanych modeli 3D.
W chwili obecnej proces digitalizacji odbywa się poprzez wykorzystanie wielu "podprocesów" z różnych dziedzin, począwszy od skanowania naziemnymi skanerami laserowymi wykorzystywanymi w przemyśle i geodezji, skanerami światła monochromatycznego i strukturalnego, manualnego pozyskania wysokorozdzielczych zdjęć cyfrowych, poprzez pracochłonną obróbkę pozyskanych danych (zdjęć i chmur punktów), optymalizację uzyskanych danych i integrację danych obrazowych z danymi geometrycznymi aż po ostateczną wizualizację obiektu i jego publikację. Wiąże się to z koniecznością wykorzystania wielu urządzeń i programów komputerowych, wielokrotnym eksportem i importem danych do i z różnych środowisk komputerowych. Jest to proces skomplikowany, wymagający wiedzy z wielu dziedzin, dostępu do różnorodnych urządzeń i oprogramowania komputerowego, a przede wszystkim pracochłonny i kosztowny.
W latach 2013 – 2015 został zrealizowany projekt badawczy „Opracowanie automatycznego urządzenia do digitalizacji obiektów zabytkowych i przemysłowych” Rezultatem projektu jest urządzenie pomiarowe do digitalizacji obiektów 3D, umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie danych. Cechą charakterystyczną systemu jest automatyczne pozyskiwanie informacji zarówno o geometrii obiektu, jak i informacji barwnej w przestrzeni RGB o tym obiekcie. Dedykowane oprogramowanie dla urządzenia pomiarowego pozwala na sterowanie procesem pozyskania danych, ich przetwarzania, jak również opracowanie materiału gotowego do prezentacji. Zaletą opracowanego systemu pomiarowego jest znaczne skrócenie czasu digitalizacji poszczególnych obiektów co wprost przekłada się na obniżenie jednostkowych kosztów digitalizacji.