Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Ilby

Drukuj

19 października 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mateusza Ilby: Prof. dr hab. inż. Elżbietę Bielecką z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Agnieszkę Zwirowicz-Rutkowską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe bazy danych CityGML” można się już zapoznać:

opinia Pani Prof. dr hab. inż. Elżbiety Bieleckiej,
opinia Pani Dr hab. inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. n. AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej