Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Bąk

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Aleksandry Bąk,

która odbędzie się dnia 11 stycznia 2018 roku, o godz. 10:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń zapory betonowej na przykładzie Zapory Solina"

Promotor: 
Dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. n. AGH

Recenzenci:

Dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. n. PW – Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. n. PK – Politechnika Krakowska

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Pana Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW
recenzja Pana Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PRz

streszczenie rozprawy doktorskiej