Kolejne nagrody SAPERE AUSO dla prac magisterskich realizowanych na kierunku IŚ

Drukuj
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tegorocznej edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, organizowanego przez Małopolską Fundację Stypendialną SAPERE AUSO, dwie nagrody zdobyły prace magisterskie zrealizowane przez studentów kierunku Inżynieria Środowiska (IŚ) na naszym Wydziale:
- nagrodę I stopnia w kategorii „Ochrona środowiska” otrzymał Pan mgr inż. Tomasz Gorzelnik za pracę nt. „Analiza przydatności rozbudowanego systemu monitoringu jakości powietrza w Krakowie do oceny przestrzennego i czasowego zróżnicowania stężeń pyłu zawieszonego PM10” (opiekun pracy: dr inż. Robert Oleniacz; praca obroniona z wyróżnieniem, obrona miała wyjątkowo charakter publiczny z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i Urzędu Miasta Krakowa),
- nagrodę III stopnia w kategorii „Ochrona środowiska” otrzymał Pan mgr inż. Kamil Heba za pracę nt. „Walidacja modelu dyspersji zanieczyszczeń OSPM na przykładzie wybranych kanionów ulicznych” (opiekun pracy: dr inż. Marek Bogacki).


Nagrodzeni Absolwenci oraz Pan dr inż. Rober Oleniacz na Gali Stypendialej SAPERE AUSO


Dyplomy SAPERE AUSO
W tym roku uroczysta Gala Stypendialna SAPERE AUSO, na której zostały wręczone ww. nagrody, odbyła się w dniu 13 grudnia 2017 r.
Konkurs na najlepsze prace magisterskie w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska jest prowadzony dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Warto dodać, że odkąd powrócono do idei organizowania tego konkursu począwszy od roku 2014 we wszystkich dotychczasowych jego edycjach nagrody I stopnia corocznie zdobywali absolwenci kierunku IŚ naszego Wydziału za prace dyplomowe magisterskie z zakresu ochrony powietrza, realizowane w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska.