Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Karol Kwiatek

Drukuj
23 listopada 2017 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do fotogrametrycznych pomiarów 3D", której autorem jest Pan mgr inż. Karol Kwiatek.

14 grudnia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalnosć fotogrametria i geoinformatyka.
 
Promotorem pracy była Pani Dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH.

Gratulujemy!