Uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Karol Firek, dr inż. Monika Mika

Drukuj
14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła dwie uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dr inż. Karol Firek otrzymał stopień w dyscyplinie inżynieria środowiska. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Wpływ oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń budynków”.

Dr inż. Monika Mika z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 otrzymała stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Modelowanie zakresu informacji dla potrzeb katastru wielozadaniowego”.

Gratulujemy.