Seminarium wydziałowe - mgr inż. Agata Nowak

Drukuj
Informujemy, że dnia 20 grudnia 2017 r. (tj. we środę) o godz. 10:30 w sali 106, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Agata Nowak wygłosi referat pt. „Zastosowanie bioreaktorów ze złożem ruchomym do rekultywacji małych zbiorników wodnych”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Nowak, którego opiekunem naukowym jest Pani dr hab. inż. Ewa Panek, prof. n. AGH.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.