Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Bąk

Drukuj

13 lipca 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Bąk: Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PRz z Politechniki Rzeszowskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń zapory betonowej na przykładzie Zapory Solina” można się już zapoznać:

opinia Pana Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW,
opinia Pana Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PRz.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. n. AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej