III Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci

Drukuj

W dniu 8 grudnia 2017 r. na Naszym Wydziale odbędzie się III edycja Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci. Konferencja jest autorskim pomysłem Koła Naukowego Geodetów Dahlta, a jej głównym założeniem jest możliwość wymiany oczekiwań i doświadczeń przedstawicieli firm geodezyjnych, studentów, oraz pracowników naukowych. Charakter konferencji jest ogólnopolski, a nieodłącznym elementem jest możliwość bezpłatnego uczestnictwa.

Tegoroczna edycja będzie składała się z trzech zasadniczych paneli:
1) sesji referatowej, podczas której reprezentanci kół naukowych będą mieli okazję przedstawić swoje osiągnięcia naukowe i poddać je ocenie osobom aktywnie funkcjonującymi w branży;
2) sesji prezentacyjnej, umożliwiającej przedsiębiorcom przedstawienie oferty swoich firm oraz wymagań, jakie stawia obecny rynek pracy studentom i absolwentom;
3) panelu dyskusyjnego, którego ideą jest omawianie aktualnych pytań i problemów jakie nasuną się uczestnikom forum, oraz skonfrontowanie oczekiwań i spostrzeżeń przedstawicieli każdego środowiska.
Szczegółowy program można pobrać tutaj.

Forum rozpoczyna się o godzinie 9:00, w sali 301 w pawilonie C-4 na terenie Kampusu AGH w Krakowie.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału.