Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Wojciech Witkowski

Drukuj
26 października 2017 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na skutek zmian hydrogeologicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji", której autorem jest Pan mgr inż. Wojciech Witkowski.

9 listopada br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja górnicza i ochrona terenów górniczych.
 
Promotorem pracy był Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, natomiast promotorem pomocniczym Dr hab. inż. Agnieszka Malinowska. Praca została wyróżniona.

Gratulujemy!