Seminarium wydziałowe - mgr inż. Michał Witkowski

Drukuj
Informujemy, że dnia 26 października 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 9:45 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Michał Witkowski wygłosi referat pt. „Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń tradycyjnej zabudowy LGOM”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Witkowskiego, którego opiekunem naukowym jest Pan Prof. dr hab. inż. Aleksander Wodyński.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.