Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Kwiatka

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karola Kwiatka,

która odbędzie się dnia 23 listopada 2017 roku, o godz. 12:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do fotogrametrycznych pomiarów 3D"

Promotor: 
dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH

Recenzenci:

Płk dr hab. inż. Michał Kędzierski, prof. n. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna
Dr hab. inż. Marek Przyborski prof. PG – Politechnika Gdańska

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Pana Płk dr hab. inż. Michała Kędzierskiego
recenzja Pana Dr hab. inż. Marka Przyborskiego

streszczenie rozprawy doktorskiej