Artykuł naukowy zamiast pracy magisterskiej

Drukuj
5 października br. na Naszym Wydziale odbyła się wyjątkowa obrona pracy magisterskiej pt. „Identification and analysis of mining areas subsidence with using InSAR technique based on Sentinel-1 SAR imagery”. Zamiast typowej wielostronicowej pracy komisja egzaminacyjna miała do oceny opublikowany w czasopiśmie Geoinformatica Polonica 16/2017 15-stronicowy artykuł naukowy przygotowany samodzielnie przez studenta inż. Radosława Grzybka, studiującego na specjalności geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja. Możliwość taką daje regulamin studiów w AGH. Był to pierwszy taki przypadek na Wydziale GGiIŚ AGH w Krakowie.

Opiekunem pracy był Dr inż. Artur Krawczyk. Praca została obroniona z wyróżnieniem.
Świeżo upieczonemu Panu Magistrowi gratulujemy!

Artykuł można przeczytać na stronie Wydawnictwa.