Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 11 października 2017 roku

Drukuj
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 11 października 2017 r. o godz. 13:30 w Sali im. Gerarda Labudy (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji" wygłosi dr hab. inż. Bogdan Skorupa z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii.

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Streszczenie wystąpienia:
Obliczanie współrzędnych satelitów jest istotnym elementem działania systemów nawigacji satelitarnej. Dokładność wyznaczenia położenia satelitów warunkuje dokładność pomiarów pozycji odbiornika naziemnego. Zastosowanie efektywnych algorytmów obliczeniowych ma szczególne znaczenie tam, gdzie wykonywane są pomiary w tzw. czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem orbit pokładowych.
W referacie zostanie zaprezentowana metoda obliczania elementów orbity i współrzędnych satelitów za pomocą algorytmów opartych na teorii uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji.
Przeprowadzone przez Autora testy numeryczne wykazały, że opracowane algorytmy mogą być stosowane do obliczania położenia i prędkości satelitów nawigacyjnych, jako konkurencyjne wobec metod całkowania numerycznego.