Habilitacja dr inż. Marcina Ligasa

Drukuj
14 września 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja wyższa, Panu Dr inż. Marcinowi Ligasowi.

Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Optymalizacja wydajności wybranych metod i algorytmów geodezji obliczeniowej".

Gratulujemy!