Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Witkowskiego

Drukuj

29 czerwca 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Wojciecha Witkowskiego: Dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG z Głównego Instytutu Górnictwa oraz Dr hab. inż. Jana Blachowskiego z Politechniki Wrocławskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na skutek zmian hydrogeologicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” można się już zapoznać:

opinia Pana Dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG,
opinia Pana Dr hab. inż. Jana Blachowskiego.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski.
Promotor pomocniczy - Dr hab. inż. Agnieszka Malinowska.

streszczenie rozprawy doktorskiej