Seminarium wydziałowe - mgr inż. Paweł Tysiąc

Drukuj
Informujemy, że dnia 14 września 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 13:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Paweł Tysiąc z Politechniki Gdańskiej wygłosi referat pt. „Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian (rejestracji) nadwodnej części strefy brzegowej na przykładzie Jastrzębiej Góry”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Tysiąc, którego opiekunem naukowym jest Pan Dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. n. PG.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.