Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Kwiatka

Drukuj

25 maja 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Karola Kwiatka: Dr hab. inż. Michała Kędzierskiego, prof. n. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Marka Przyborskiego, prof. n. PG z Politechniki Gdańskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do fotogrametrycznych pomiarów 3D” można się już zapoznać:

opinia Pana Dr hab. inż. Michała Kędzierskiego, prof. n. WAT,
opinia Pana Dr hab. inż. Marka Przyborskiego, prof. n. PG.

Promotorem rozprawy jest Pani dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej