Diamentowy Grant dla Studenta WGGiIŚ

Drukuj
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. W VI edycji spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym wyłonionych zostało 83 laureatów. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że znalazł się wśród nich Student Naszego Wydziału - Pan Paweł Wiącek, który na realizację projektu pt. "Procedury walidacji produktów fotogrametrycznych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających w odniesieniu do wykorzystywanych sensorów optycznych" otrzymał 220 000 zł.

Gratulujemy!