Seminarium - mgr inż. Adam Inglot

Drukuj
Informujemy, że dnia 6 lipca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 11:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Adam Inglot z Politechniki Gdańskiej wygłosi referat pt. „Topologia semantyczna w funkcjonowaniu wielorozdzielczych baz danych”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Inglota, którego opiekunem naukowym jest Pan Dr hab. inż. Krystian Kozioł.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.