Seminarium - mgr inż. Beata Śpiewak

Drukuj
Informujemy, że dnia 6 lipca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 9:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Beata Śpiewak wygłosi referat pt. „Próba sformułowania kryteriów doboru optymalnych narzędzi statystycznych wykrywających obserwacje odstające na potrzeby analizy rynku nieruchomości”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Śpiewak, której opiekunem naukowym jest Pani Dr hab. inż. Anna Barańska.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.