Seminaria wydziałowe - 28 czerwca 2017 roku

Drukuj
Informujemy, że dnia 28 czerwca 2017 r. (tj. w środę) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.

O godz. 8:30 Pani mgr inż. Anna Droździk wygłosi referat pt. "Badanie specyfiki funkcjonowania ekosystemów zbiorników zaporowych i kształtowania się jakości wody".
godz. 10:00 Pan mgr inż. Krzysztof Butryn wygłosi referat pt. "Metodyka wyznaczania zasięgu przestrzennego oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb służebności przesyłu".

Referaty stanowi prezentacje tematów, tez i planów rozpraw doktorskich Pani mgr inż. Anny Droźnik, której opiekunem naukowym jest Pani Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak oraz Pana mgr inż. Krzysztofa Butryna, którego opiekunem naukowym jest Pan Dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.