Seminarium - mgr inż. Michał Buczek

Drukuj
Informujemy, że dnia 22 czerwca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Michał Buczek wygłosi referat pt. „Wyznaczanie osi środkowych wydłużonych obiektów inżynierskich na podstawie danych ze skaningu laserowego”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Buczka, którego opiekunem naukowym jest Pan Dr hab. inż. Grzegorz Lenda.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.