Sukces studentek WGGiIŚ w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu

Drukuj
Miło nam poinformować, że Absolwentki naszego Wydziału Panie: mgr inż. Ewelina Skoczylas, mgr inż. Ewelina Bączek oraz Pani mgr inż. Paulina Bździuch (obecnie doktorantka WGGiIŚ) zwyciężyły w 44. edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa za rok 2016.

Konkurs jest corocznie organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Prace dyplomowe były oceniane w dwóch grupach tematycznych:
− infrastruktura i transport,
− procesy transportowe.

W ocenie prac brano pod uwagę, między innymi: aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy, możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów, stopień trudności i złożoności technicznej zagadnienia będącego przedmiotem pracy, stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia, nowatorstwo rozwiązań.

Uroczysta gala wręczenia nagród oraz dyplomów, miała miejsce w dniu 6 czerwca br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie.

W kategorii infrastruktura i transport do konkursu zakwalifikowano 5 prac magisterskich. Pierwsze miejsce przyznano pracy pt.: Geodezyjne układy geometryczne połączeń torów kolejowych z zastosowaniem rozjazdów zwyczajnych autorstwa absolwentki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH na kierunku Geodezja i Kartografia - Pani mgr inż. Eweliny Skoczylas. Promotorem pracy był dr inż. Arkadiusz Kampczyk z Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.

W kategorii procesy transportowe do konkursu zakwalifikowano 12 prac magisterskich. Pierwsze miejsce przyznano pracy pt. Ocena zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza z komunikacji miejskiej w Krakowie w latach 2010-2015 wraz z prognozą na rok 2025 autorstwa dwóch absolwentek Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH na kierunku Inżynieria Środowiska - Pani mgr inż. Eweliny Bączek oraz Pani mgr inż. Pauliny Bździuch. Promotorem pracy był dr inż. Marek Bogacki z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Laureatkom gratulujemy!!!więcej informacji na stronie www krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP