WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminarium - mgr inż. Sylwia Szlapińska

Informujemy, że dnia 1 czerwca 2017 r. (tj. w czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Sylwia Szlapińska wygłosi referat pt. „Automatyzacja pozyskania sieci hydrologicznej dla potrzeb aktualizacji BDOT10k”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii Szlapińskiej, której opiekunem naukowym jest Pan Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.

Zaproszenia

09/10/2019, 10:42 / dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. AGH
Miło nam poinformować, że wydziałowe obchody 100-lecia AGH odbędą się w dniu 18 października br. (tj. w piątek), wg następującego harmonogramu:Od 10.00: rejestracja (bud. C-4, hol na I piętrze)14.00-15.30: seminarium „Wspomnień czar – historia wydziału w 100-lecie AGH” (bud. C-4, s. 301)15.30-16.00: przerwa kawowa16.00-18.00: zwiedzanie wydziału i laboratoriów, prezentacja wybranych...
17/09/2019, 16:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Oleny Dan, która odbędzie się dnia 26 września 2019 roku, o godz. 8:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: „Opracowanie koncepcji ograniczania ładunków zanieczyszczeń...
17/09/2019, 16:25 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Droździk, która odbędzie się dnia 24 września 2019 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Specyfika przebiegu eutrofizacji i kształtowania...
05/09/2019, 23:01 / dr hab. inż. Tomasz Owerko
Uprzejmie informujemy, że Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie prowadzi rekrutację na studia podyplomowe z zakresu: „Metody rozpoznania i geoprzestrzenna integracja wyników badań podłoża budowlanego”.Podstawą merytoryczną oferowanego programu studiów są „Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie”, które na mocy zarządzenia nr 22 z 2019 r. zostały wdrożone do stosowania...
05/09/2019, 08:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Matwija, która odbędzie się dnia 12 września 2019 roku, o godz. 9:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Metodyka badań techniką skaningu laserowego...
05/09/2019, 08:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Jabłońskiego, która odbędzie się dnia 12 września 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Zastosowanie telemetrycznych metod pomiarowych do...
28/06/2019, 10:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 4 lipca 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się dwa seminaria habilitacyjne.O godz. 8:30 Pan dr inż. Artur Krawczyk wygłosi referat pt. „Geomatyka i geoinformacja górnicza, ich praktyczne zastosowania i bariery rozwoju". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dra inż. Artura Krawczyka.O godz. 12:00 Pan dr inż. Tomasz Stoch wygłosi referat pt. „Przemieszczenia poziome...
27/06/2019, 08:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Sebastiana Aleksandrowicza, która odbędzie się dnia 3 lipca 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Detekcja i klasyfikacja zmian pokrycia...
18/06/2019, 12:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 27 czerwca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Marek Bogacki wygłosi referat pt. „Emisje zanieczyszczeń do powietrza z wybranych źródeł – identyfikacja, parametryzacja i modelowanie dla celów związanych z zarządzaniem jakością powietrza". Referat stanowi prezentację...
06/06/2019, 12:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 13 czerwca 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się dwa seminaria habilitacyjne.O godz. 10:00 Pani dr inż. Izabela Bryt-Nitarska z Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie wygłosi referat pt. „Opracowanie procedury badawczej oceny skutków oddziaływań górniczych na budynki z uwzględnieniem ich zwiększonego zużycia technicznego i zmiany ich wartości". Referat...
31/05/2019, 10:42 / dr hab. inż. Tomasz Owerko
W imieniu zespołu koordynującego BIM@AGH chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na dwa otwarte wykłady gościnne, które dzięki uprzejmości Bentley Systems, poprowadzi w Krakowie na Studiach Podyplomowych BIM (AGH) Iain Miskimmin (doradca Digital Built Britain) dla przedmiotu „Wdrożenia i zaawansowane aspekty BIM”. Termin i miejsce: 01.06.2019 godz. 11:20 – 12:50 Kraków, AGH, pawilon C-4,...
23/05/2019, 08:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Telegi, która odbędzie się dnia 30 maja 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Metodyka oceny ładu przestrzennego miast...
16/05/2019, 10:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 23 maja 2019 r. (tj. we czwartek), o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4 odbędzie się się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Justyna Pyssa z Wydziału Energetyki i Paliw AGH przedstawi referat pt. „Odpady przemysłowe i niebezpieczne w gospodarce obiegu zamkniętego”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego dr inż. Justyny Pyssy.Zapraszamy Pracowników,...
16/05/2019, 09:58 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Informujemy, że XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, współorganizowana przez Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności, odbędzie się w Krakowie w dniach 17 i 18 września 2019 roku. Do 31 maja 2019 r. przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń referatów, natomiast do 30 czerwca 2019...
17/04/2019, 12:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 25 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się trzy seminaria wydziałowe.O godz. 8:00 Pan mgr inż. Paweł Matuła wygłosi referat pt. „Optymalizacja wyznaczenia geometrii obiektów liniowych infrastruktury kolejowej pozyskanych metodami mobilnymi”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Pawła Matuły, którego...
06/04/2019, 12:41 / dr inż. Krzysztof Urbański
    pełna oferta Dnia Otwartego AGH 2019
04/04/2019, 12:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 11 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się trzy seminaria wydziałowe.O godz. 9:00 Pani mgr inż. Agnieszka Struś wygłosi referat pt. „Optymalizacja procesu dopasowania obrazu do modelu przestrzennego w celu lokalizacji obiektów w środowisku przemysłowym”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż....
02/04/2019, 09:17 / dr inż. Stanisław Szombara
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 10 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) przy ul. Sławkowskiej 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Konwolucyjne sieci neuronowe i głębokie uczenie" wygłosi Dr hab. Andrzej...
29/03/2019, 12:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 4 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 10:00 Pani mgr inż. Agnieszka Ochałek wygłosi referat pt. „Metody inwentaryzacji i badania deformacji obiektów podziemnych o znaczeniu historycznym”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Ochałek, której opiekunem...
21/03/2019, 08:35 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Tomasz Gorzelnik, wygłosi referat pt. „Analiza czynników wpływających na występowanie epizodów wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w powietrzu w aglomeracji miejsko-przemysłowej z wykorzystaniem metod eksploracji...
14/03/2019, 08:40 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Tysiąc, która odbędzie się dnia 21 marca 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Zastosowanie techniki skanowania laserowego do...
08/03/2019, 12:52 / dr inż. Wojciech Kocot
08/03/2019, 11:11 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 14 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Tomasz Salata z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawi referat pt. "Koncepcja znormalizowanej metody wyznaczania obszarów zabudowy". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Tomasza...
08/03/2019, 08:35 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 14 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 14:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Jakub Siwiec, wygłosi referat pt. „Integracja chmur punktów uzyskanych metodami naziemnego skaningu laserowego, powietrznego skaningu laserowego niskiego pułapu i SfM UAV dla wyznaczania geometrii obiektów przemysłowych”. Referat stanowi...
04/03/2019, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 13 marca 2019 r. o godz. 13:30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Infrastruktura Naukowych Informacji Geoprzestrzennych - pespektywy rozwoju w kontekście realizacji projektu CENAGIS" wygłosi...
28/02/2019, 09:14 / dr inż. Agnieszka Bieda
28/02/2019, 08:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Preisnera, która odbędzie się dnia 7 marca 2019 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Wpływ technologii oczyszczania na redukcję...
28/02/2019, 08:35 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 7 marca 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Wojciech Luboń z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, wygłosi referat pt. „Ocena wpływu zanieczyszczenia powierzchni modułów fotowoltaicznych na efektywność ich pracy oraz efektów stosowania skojarzonego wytwarzania...
21/02/2019, 10:45 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 28 lutego 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Grzegorz Pełka z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, wygłosi referat pt. „Wykorzystanie pomp ciepła typu powietrze-woda z ekologicznym czynnikiem roboczym w województwie małopolskim”. Referat stanowi...
31/01/2019, 12:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Rzeszutka, która odbędzie się dnia 7 lutego 2019 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Optymalizacja ustawień wejściowych wybranych systemów...
23/01/2019, 12:45 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 31 stycznia 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Damian Biel wygłosi referat pt. „Zastosowanie metod geodezyjnych do walidacji analiz Metodą Elementów Skończonych (MES) konstrukcji prętowych na terenach górniczych i prognoz deformacji”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy...
17/01/2019, 10:12 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 24 stycznia 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria.O godz. 11:00 odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Artur Adamek wygłosi referat pt. „Kalibracja geometryczna Mobilnej Platformy Górniczej jako element integracji sensorów pomiarowych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej...
10/01/2019, 12:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Witkowskiego, która odbędzie się dnia 17 stycznia 2019 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych...
10/01/2019, 12:38 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Radosława Zaborka, która odbędzie się dnia 17 stycznia 2019 roku, o godz. 9:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Określanie położenia w przestrzeni elementów...
07/01/2019, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 9 stycznia 2019 r. o godz. 13:30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Sieć astronomiczno-geodezyjna na podstawie lokalizacji kopców i budowli sakralnych Krakowa" wygłosi Prof. dr...
08/12/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 9 stycznia 2019 r. o godz. 13:30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Monitorowanie obszarów wtórnej sukcesji leśnej w oparciu o analizy chmur punktów lotniczego skanowania...
29/11/2018, 10:29 / dr inż. Wojciech Kocot
22/11/2018, 11:11 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 29 listopada 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Anna Trembecka przedstawi referat pt. "Optymalizacja geodezyjno-prawnych procedur nabywania nieruchomości na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz zbywania nieruchomości publicznych". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż....
15/11/2018, 11:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 22 listopada 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 8:30 Pani mgr inż. Dominika Gajewska wygłosi referat pt. „Wpływ procesów utleniania wody na potencjał tworzenia nieorganicznych chloramin w wodzie basenowej”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki...
06/11/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 14 listopada 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Teledetekcja w badaniach zjawisk fenologicznych w lasach" wygłosi dr hab. Krzysztof Będkowski,...
23/10/2018, 21:04 / dr inż. Anna Przewięźlikowska
W dniu 13 października 2018 roku przeprowadzono na Naszym Wydziale pierwszy raz zajęcia w ramach projektu Akademia AGH Junior. Zajęcia dla grupy z klas 4-6 prowadzili Pani Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak oraz Pan Dr inż. Stanisław Lach z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dzieci miały okazję dowiedzieć się...
22/09/2018, 12:45 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 27 września 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pani mgr inż. Monika Zielińska wygłosi referat pt. „Ocena możliwości i zakresu zaimplementowania danych planistycznych w ZSIN”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Moniki Zielińskiej,...
22/09/2018, 12:38 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sroki, która odbędzie się dnia 27 września 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane...
20/06/2018, 18:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 28 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Paweł Wiącek wygłosi referat pt. „Procedury walidacji produktów fotogrametrycznych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Pawła...
15/06/2018, 15:37 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Żanny Stręk, która odbędzie się dnia 5 lipca 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia...
14/06/2018, 15:37 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Wanat-Milaniak, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji...
14/06/2018, 08:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 21 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 11:00 Pani mgr inż. Paulina Bździuch wygłosi referat pt. „Opracowanie modelu prognozowania emisji z transportu drogowego na potrzeby zarządzania jakością powietrza w Krakowie”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr...
08/06/2018, 08:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 14 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 9:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Emilia Stańkowska wygłosi referat pt. „Ocena możliwości ograniczenia ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni ”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii...
08/06/2018, 08:50 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Wójciak, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej...
28/05/2018, 10:44 / dr inż. Zbigniew Kowalewski
Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Powietrza działające przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH zaprasza wszystkich studentów i pracowników krakowskich uczelni do udziału w II Studenckim Forum Inżynierii Środowiska. Forum odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. w godzinach 14:30 – 18:00 w Akademii Górniczo-Hutniczej, pawilon C-4, sala 301. Głównym...
17/05/2018, 09:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 24 maja 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 13:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Aneta Mączyńska wygłosi referat pt. „Ocena wpływu czasu i metody zakładania katastru na jakość informacji dotyczącej linii brzegowej wraz ze wskazaniem kryteriów hierarchii pilności wykonywania prac aktualizacyjnych”. Referat stanowi...
11/05/2018, 11:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 17 maja 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Anna Pudełko wygłosi referat pt. „Ocena przydatności spektroskopii bliskiej podczerwieni do określenia zasobów węgla i azotu w industrioziemach”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż....
07/05/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 9 maja 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej MIIP-2 - perspektywy rozwoju" wygłosi Pan Rafał Bletek -...
27/04/2018, 10:12 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 10 maja 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria.O godz. 9:30 odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Agnieszka Bieda przedstawi referat pt. "Praktyczne i metodyczne aspekty określania wpływu wybranych procedur gospodarki przestrzennej na rozwój rynku nieruchomości". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani...
10/04/2018, 11:44 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Madusioka, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy...
06/04/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 11 kwietnia 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Klasyfikacja form pokrycia terenu na zdjęciach Sentinel-2, projekt S2GLC " wygłosi Pan Dr hab. inż....
06/04/2018, 09:01 / dr inż. Agnieszka Bieda
W ramach Dnia Otwartego, w tym roku na Naszym Wydziale (pawilon C-4, s. 301) o godz. 10:00 odbędzie się wykład pt. Jakość powietrza w Krakowie - fakty i mity.Serdecznie zapraszamy!Więcej informacji o Dniu Otwartym AGH dostępnych jest na stronie głównej AGH oraz na Facebooku.
06/04/2018, 08:12 / Iga Pępek - KNG Dahlta
Członkowie Koła Naukowego Geodetów Dahlta serdecznie zapraszają na seminarium podsumowujące XVI Wyprawę Bari, czyli obozu naukowego zorganizowanego w sierpniu 2017 roku do cypryjskiego Paphos. Głównym celem wyprawy było wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji Parku Archeologicznego Kato Paphos. Seminarium odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 18.00 w auli 301, budynek C4 na AGH. Podczas spotkania...
05/04/2018, 13:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Topolskiego, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 roku, o godz. 12:30 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Izolacja podłoża składowisk odpadów komunalnych za...
05/04/2018, 11:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Dziedzica, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Analiza procesu spalania biomasy odpadowej z...
29/03/2018, 07:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Ilby, która odbędzie się dnia 5 kwietnia 2018 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe...
21/03/2018, 09:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Młyńskiego, która odbędzie się dnia 29 marca 2018 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Wpływ charakterystyk fizjograficznych i czynników...
21/03/2018, 09:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Pęskiej-Siwik, która odbędzie się dnia 29 marca 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w...
15/03/2018, 11:19 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 22 marca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Przemysław Leń z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawi referat pt. "Metodyka kompleksowej identyfikacji obszarów wiejskich na potrzeby procesu scalenia i wymiany gruntów". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego...
05/03/2018, 14:29 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji otwarcia oraz wykładach, które odbędą się w ramach międzynarodowych warsztatów dla młodych naukowców International workshop on ecological connectivity modeling, organizowanych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 7 marca 2018 r.,tj. w środę, o godz. 9:00 w sali 1.21. w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym III Kampusu 600-lecia Odnowienia...
05/03/2018, 13:18 / mgr inż. Agnieszka Czaplicka
Serdecznie zapraszamy na XIV spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pt. Oferta współpracy z partnerami zagranicznymi w sektorze surowcowym organizowane we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu InPhos (EIT Raw Materials) które odbędzie się w dniu 12.03.2018 r. w sali...
05/03/2018, 13:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 8 marca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Tadeusz Szczutko przedstawi referat pt. Realizacja polowego wzorca długości z wykorzystaniem pomiarów GNSS na przykładzie bazy "Wisła". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Tadeusza...
27/02/2018, 10:34 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 14 marca 2018 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Systemy informacyjne w ramach programu Obserwacji Ziemi - Copernicus" wygłosi Pani Prof. dr...
26/01/2018, 12:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 2 lutego 2018 r. (tj. w piątek) o godz. 12:15 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Artur Guzy wygłosi referat pt. „Modelowanie przekształceń hydrogeologicznych związanych z eksploatacją kopalin przy wykorzystaniu metod numerycznych i przybliżonych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura...
24/01/2018, 13:24 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 1 lutego 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria habilitacyjne.O godz. 9:00 Pani dr inż. Małgorzata Buśko przedstawi referat pt. "Procedury prawne i techniczne związane z budynkiem w bazie danych katastru nieruchomości".Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Małgorzaty Buśko.O godz. 11:00 Pan dr inż. Bartosz...
04/01/2018, 10:42 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 10 stycznia 2018 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "PSynergia danych w digitalizacji obiektów 3D" wygłosi dr inż. Bartosz Mitka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział...
03/01/2018, 12:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Bąk, która odbędzie się dnia 11 stycznia 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń...
13/12/2017, 11:00 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 20 grudnia 2017 r. (tj. we środę) o godz. 10:30 w sali 106, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Agata Nowak wygłosi referat pt. „Zastosowanie bioreaktorów ze złożem ruchomym do rekultywacji małych zbiorników wodnych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Nowak, którego...
08/12/2017, 11:01 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 13 grudnia 2017 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Procedury prawne i technologiczne związane z budynkiem w bazie danych katastru nieruchomości"...
03/12/2017, 12:48 / Przemysław Mojecki - KNG Dahlta
Serdecznie zapraszamy na 58 Konferencję Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, która odbędzie się 7 grudnia br. na wielu wydziałach naszej Alma Mater. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tradycyjnie udało się utworzyć sekcję geodezji, którą będzie reprezentowało aż 10 referatów. 8 z nich wygłoszonych zostanie przez członków Koła Naukowego Geodetów Dahlta, a pozostałe...
01/12/2017, 12:32 / Przemysław Mojecki - KNG Dahlta
W dniu 8 grudnia 2017 r. na Naszym Wydziale odbędzie się III edycja Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci. Konferencja jest autorskim pomysłem Koła Naukowego Geodetów Dahlta, a jej głównym założeniem jest możliwość wymiany oczekiwań i doświadczeń przedstawicieli firm geodezyjnych, studentów, oraz pracowników naukowych. Charakter konferencji jest ogólnopolski, a nieodłącznym elementem jest...
08/11/2017, 10:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 16 listopada 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Urszula Olsińska z Politechniki Śląskiej przedstawi referat pt. „Modelowanie procesu ozonowania w aspekcie tworzenia się bromianów(V) i trihalometanów”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż....
06/11/2017, 17:31 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Kwiatka, która odbędzie się dnia 23 listopada 2017 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do...
06/11/2017, 12:12 / Przemysław Mojecki - KNG Dahlta
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Geodetów Dahlta, na którym podsumowana zostanie XVI Wyprawa BARI. W tym roku odbyła się ona w cypryjskim mieście Pafos, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.  Zachęcamy do wysłuchania relacji z samej wyprawy, jak i z etapu opracowania danych pomiarowych. Spotkanie...
06/11/2017, 10:26 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji krakowskiego GIS DAY, która odbędzie się 15 listopada 2017 r. i będzie przebiegać pod hasłem „Czas dla Geoinformacji”. Gospodarzem imprezy będzie Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej oraz fanpage’u.
27/10/2017, 12:59 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że 16 listopada 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 301, III p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, na którym referaty pt. „PhaseOne cameras for mapping” oraz „GeolCloud platform for Geoinformation” wygłosi przedstawiciel duńskiej firmy Phase One Industrial dr Yuri Raizman. Zapraszamy Pracowników, Doktorantów oraz Studentów Wydziału.
23/10/2017, 08:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 26 października 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 9:45 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Michał Witkowski wygłosi referat pt. „Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń tradycyjnej zabudowy LGOM”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu...
12/10/2017, 09:31 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Witkowskiego, która odbędzie się dnia 26 października 2017 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na...
09/10/2017, 17:39 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018, która odbyła się na Wydziale GGiIŚ 3 października br. Zdjęcia zostały opublikowane w Galerii.
06/10/2017, 11:07 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 11 października 2017 r. o godz. 13:30 w Sali im. Gerarda Labudy (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych...
11/09/2017, 16:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 14 września 2017 r. (tj. w środę) o godz. 9:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Katarzyna Grzesik przedstawi referat pt. „Zastosowanie metodyki analizy cyklu życia do oceny systemów gospodarki odpadami”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Katarzyny Grzesik. Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz...
11/09/2017, 16:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 14 września 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 13:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Paweł Tysiąc z Politechniki Gdańskiej wygłosi referat pt. „Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian (rejestracji) nadwodnej części strefy brzegowej na przykładzie Jastrzębiej Góry”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy...
05/07/2017, 08:19 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 12 lipca 2017 r. (tj. w środę) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 9:00 Pan mgr inż. Przemysław Grabias wygłosi referat pt. "Ocena możliwości zastosowania technik geodezyjnych w analizie geometrii i stanu technicznego dróg szynowych".O godz. 11:00 Pan mgr inż. Dawid Mrocheń wygłosi referat pt. "Adekwatność modelu Knothego do prognozowania deformacji w aktualnych warunkach...
01/07/2017, 09:03 / dr inż. Paweł Ćwiąkała
Rozpoczęła się rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych z zakresu zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich! Jeżeli interesują Cię podstawy fotogrametrii cyfrowej i pracy w oprogramowaniu do przetwarzania danych pozyskanych z pokładu bezzałogowych statków latających, a także budowa i obsługa tych urządzeń oraz przepisy regulujące ich stosowanie w...
30/06/2017, 16:55 / dr hab. inż. Tomasz Owerko
Informujemy, że rozpoczęły się zapisy na II edycję studiów podyplomowych z zakresu BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych, które zostaną uruchomione na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie w roku akademickim 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa i wypełnienia formularza...
30/06/2017, 11:23 / dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. n. AGH
Od 1 czerwca trwa rekrutacja na czternastą edycję studiów podyplomowych w zakresie GIS, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Szczegółowe informacje są podane na stronie internetowej www.studium.gis.edu.pl .
30/06/2017, 08:16 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 6 lipca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 11:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Adam Inglot z Politechniki Gdańskiej wygłosi referat pt. „Topologia semantyczna w funkcjonowaniu wielorozdzielczych baz danych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr...
29/06/2017, 14:16 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 6 lipca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 9:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Beata Śpiewak wygłosi referat pt. „Próba sformułowania kryteriów doboru optymalnych narzędzi statystycznych wykrywających obserwacje odstające na potrzeby analizy rynku nieruchomości”. Referat stanowi prezentację tematu,...
20/06/2017, 13:21 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 28 czerwca 2017 r. (tj. w środę) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 8:30 Pani mgr inż. Anna Droździk wygłosi referat pt. "Badanie specyfiki funkcjonowania ekosystemów zbiorników zaporowych i kształtowania się jakości wody".O godz. 10:00 Pan mgr inż. Krzysztof Butryn wygłosi referat pt. "Metodyka wyznaczania...
20/06/2017, 07:45 / dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Zgodnie z długoletnią tradycją zapraszamy na mecz piłki nożnej "KADRA - STUDENCI WGGiIŚ", który odbędzie się 21 czerwca 2017 roku, tj w środę, o godz. 19:30 na boisku Miasteczka Studenckiego AGH. Rewanż planowany jest tydzień później, tj. 28 czerwca 2017 roku (także w środę), o godz. 19:30.Wzorem lat ubiegłych zachęcamy również do kibicowania. relacja z roku 2014relacja z roku...
14/06/2017, 09:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 21 czerwca 2017 r. (tj. w środę) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Monika Mika z Uniwersytetu Rolniczego przedstawi referat pt. „Modelowanie zakresu informacji dla potrzeb katastru wielozadaniowego”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Moniki Miki. Zapraszamy Pracowników, Studentów...
13/06/2017, 17:59 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 22 czerwca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 13:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Janusz Rusek przedstawi referat pt. „Metody uczenia maszynowego w ocenie zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Janusza Ruska. Zapraszamy Pracowników,...
13/06/2017, 17:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 22 czerwca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Michał Buczek wygłosi referat pt. „Wyznaczanie osi środkowych wydłużonych obiektów inżynierskich na podstawie danych ze skaningu laserowego”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu...
09/06/2017, 21:53 / dr inż. Katarzyna Grzesik
Informujemy, że powstała strona internetowa Szkoły Letniej Projektu ENVIREE, która była organizowana na WGGiIŚ w dniach 26-28 kwietnia 2017 roku. Stronę można znaleźć pod adresem enviree.agh.edu.pl . Na stronie można znaleźć m.in. wykłady (w zakładce programme), filmy, wiele zdjęć i opis wycieczki do ZGH Bolesław.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic